Wednesday, July 18, 2012

Agriplaza - Agriculture Information: माळरानावरील डाळिंब शेतीतून उंचावली आर्थिक स्थिती

Agriplaza - Agriculture Information: माळरानावरील डाळिंब शेतीतून उंचावली आर्थिक स्थिती:   पारंपरिक शेतीतून फार समाधानकारक उत्पन्न हाती लागत नाही. नगदी आणि त्यातही फळपिकांचा पर्याय निवडला तर चार पैसे हाती जास्त पडतील ही मानसिकता...