Friday, January 13, 2012

चिकू कलमांचे व्यवस्थापन कसे करावे?

- चिकू लागवड केल्यानंतर सुरवातीच्या दोन वर्षांत कलमांच्या खुंटावरील वारंवार येणारी फूट काढून टाकावी. लागवडीपासून पहिली तीन वर्षे कलमावरील फुले खुडून टाकावीत. कलमांच्या पूर्ण वाढीचा काळ आठ ते दहा वर्षांचा असतो. पहिल्या सहा वर्षांत चिकू लागवडीमध्ये आंतरपीक म्हणून भाजीपाला, फुलझाडे, कडधान्यांची लागवड करावी. 

पहिल्या वर्षी प्रत्येक कलमास माती परीक्षणानुसार एक घमेले शेणखत, 300 ग्रॅम युरिया, 900 ग्रॅम सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि 300 ग्रॅम म्युरेट ऑफ पोटॅश दोन समान हप्त्यांमध्ये विभागून द्यावे. पहिला हप्ता ऑगस्टमध्ये आणि दुसरा हप्ता जानेवारीमध्ये द्यावा. दुसऱ्या वर्षी पहिल्या वर्षाच्या मात्रेच्या दुप्पट, तिसऱ्या वर्षी तिप्पट याप्रमाणे खताचे प्रमाण 20 वर्षांपर्यंत वाढवत जावे. त्यानंतर दरवर्षी 20 घमेली शेणखत, सहा किलो युरिया, 18 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि सहा किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश ही खते चरातून बांगडी पद्धतीने प्रति झाडास द्यावीत. पाणी देण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा अवलंब करावा. 
संपर्क ः 02358 - 282415, विस्तार क्र ः 218 
उद्यानविद्या विभाग, 
कृषी महाविद्यालय, दापोली 


Ref.:http://www.agrowon.com/Agrowon/20120111/4734746624666896681.htm